Опасни храни

Невегетариански Е-номера

Невегетариански и генномодифицирани хранителни добавки

Предстои да публикуваме списък с описание на Е-номерата. Те са повече от хиляда и иззготвянето му ще отнеме време, но все някога трябва да стане и на български.

Този списък изброява невегетарианските и генно-модифицираните добавки. Той не претендира за изчерпателност, тъй като хранителната индустрия е динамично променяща се и броят на хранителните добавки нараства непрекъснато. Информация по въпроса може да се намери в специализираната литература и Интернет. Предлагаме ви голяма част от невегетарианските и генномодифицираните хранителни добавки.

  • Невегетариански съставки: Calcium stearat, Emulsifiers, Enzymes, Fatty acid, Gelatin, Glycerol, Magnesium stearat, Glyceryl, Gliceral Leucine , Glycine Oleic acid, Monostearates, Olein, Oxystearin, Palmitin, Pepsin, Olysorbates, Mono & diglyceri, Rennet (lab), Spermaceti, Stabilizers, Stearin, Triacetate, Palmitic acid, Tween, Vitamin D3
  • Невегетариански Е-номера: Е120, Е140, Е141, Е153, Е161(g), Е161, Е252, E270, E280, E322, E325, E326, E327, E352, E385, E404, E422, E430, Е431, Е432, Е433, E434, E435, E436, Е441, E450, E470(a), E470(b), E471, Е472(а), Е472 (b), Е472(c), Е472(е), Е472(d), Е472(f), E473, Е474, Е475, Е476, Е477, Е478, Е479(b), Е481, Е482, Е483, Е491, Е492, Е493, Е494, Е495, Е509, Е516, Е526, Е540, Е542, Е545, Е552, Е570, Е572, Е585, Е623, Е627, Е631, Е635, Е640, Е901, Е904, Е910, Е920, Е921, Е951, 966
  • Генномодифицирани Е-номера: Е101, Е101(а), Е150(а), Е150(b), Е150(с), Е150(d), Е153, Е160(d), Е161(с), Е306, Е307, Е308, Е309, Е620, Е621, Е622, Е623, Е624, Е625

Hare Krishna Veda Association